Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na studia licencjackie I stopnia LINGWISTYKA DLA BIZNESU (z językami: niemieckim, francuskim, rosyjskim i słoweńskim) oraz studia magisterskie II stopnia LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ (grupa z językiem niemieckim).

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

LINGWISTYKA DLA BIZNESU
Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. Dla specjalności z innymi językami: znajomość drugiego języka nie jest wymagana. Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ
• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
• znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
• znajomość drugiego języka kierunkowego przynajmniej na poziomie B2
• podstawowa wiedza z zakresu lingwistyki i komunikacji specjalistycznej
• podstawowa orientacja w kulturze kraju drugiego wybranego języka

Zasady rekrutacji z obowiązującym limitem miejsc dla studiów LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ:

Dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) kierunków: lingwistyka dla biznesu, lingwistyka stosowana, inne kierunki filologiczne z poświadczoną w suplemencie do dyplomu znajomością języka angielskiego i drugiego języka kierunkowego na poziomie min. B2. W przypadku braku poświadczonej znajomości obu lub jednego z języków w suplemencie do dyplomu wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego / drugiego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2.
W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.
W roku akademickim 2019/2020 planowane jest uruchomienie 1 grupy z językiem kierunkowym niemieckim. Liczba miejsc: 25 osób (jedna grupa językowa). Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu minimum 15 osób.