Publikacje

Książki

  • Phraseology in Legal and Institutional Settings. A corpus-based interdisciplinary perspective. (Stanisław Goźdź-Roszkowski, Gianluca Pontrandolfo) Routledge 2018 (hardback) 2019 (paperback). [księgarnia]
  • Languages for Specific Purposes in Educational Contexts (Stanisław Goźdź-Roszkowski, Aleksandra Makowska) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017.  [księgarnia]
  • Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim). (Julia Mazurkiewicz-Sułkowska), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014. [księgarnia]
  • Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, białoruskim i bułgarskim. (Julia Mazurkiewicz-Sułkowska), Piktor. [księgarnia]

Specjalne wydania czasopism:

  • Approaches to Evaluation (Stanisław Goźdź-Roszkowski, co-edited with prof. Susan Hunston, University of Birmingham). Corpora vol. 11 no. 2 2016, Edinburgh University Press.
  • Legal Phraseology Today – A Corpus-based View (Stanisław Goźdź-Roszkowski, co-edited with prof. Gianluca Pontrandolfo, University of Trieste) Fachsprache, 3-4. 2015.