Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA

Kierunek Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej stanowiąc kontynuację studiów pierwszego stopnia Lingwistyka dla biznesu realizuje tzw. „trzecią misję” uczelni wyższej, polegającą na oferowaniu studiów uniwersyteckich, które wpisują się w zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz pozarządowego.

Kierunek stanowi odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą i na potrzebę kształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą posiadali pogłębioną wiedzę o mechanizmach tworzenia tekstów specjalistycznych oraz współczesnego komunikowania, a także będą potrafili zastosować tę wiedzę w różnych kontekstach zawodowych. Studia pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu języków specjalistycznych i międzykulturowej komunikacji specjalistycznej, których nie uwzględnia program studiów pierwszego stopnia.

Program studiów drugiego stopnia kładzie szczególny nacisk na kształcenie wiedzy oraz umiejętności zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji  w odniesieniu do tekstów specjalistycznych w obszarze języka angielskiego oraz drugiego języka obcego, wykorzystywanych w kontekstach instytucjonalnych, obejmujących nie tylko biznes i korporacje, ale również administrację, urzędy oraz sądy. REKRUTACJA