Lingwistyka dla biznesu

STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA

Studia na kierunku Lingwistyka dla biznesu prowadzone przez Wydział Filologiczny oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z firmami Infosys, Fujitsu oraz CERI. Mają charakter interdyscyplinarny i należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk ekonomicznych.
Unikalne połączenie tych dwóch obszarów nauk zostało uznane za warunek niezbędny dla prawidłowego przygotowania studentów do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku korporacyjnym. Studia na kierunku Lingwistyka dla biznesu łączą tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy.

Istotą założeń programowych studiów jest nacisk na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych (język angielski oraz inny wybrany język obcy) na poziomie B2+ zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków (np. język biznesu, IT, prawa, finansów), połączonej z umiejętnościami interpersonalnymi oraz kompetencjami międzykulturowymi, szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.
Integralną część programu studiów stanowią warsztaty biznesowe prowadzone przez trenerów z firm partnerskich. Studenci mają również możliwość realizacji praktyk zawodowych w tych firmach.
Prace dyplomowe tworzone są zespołowo i mają charakter projektowy, rozwiązujący problemy praktyczne. REKRUTACJA