KONTAKT

Sekretariat Katedry Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej:
tel.: +48 42 635 69 12
e-mail: kjs@uni.lodz.pl
Dziekanat Wydziału Filologicznego:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173
PL90-236 Łódź
tel.: +48 42 665 51 06
tel.: +48 42 665 52 54
e-mail: filolog@uni.lodz.pl
Multiportal Uniwersytetu Łódzkiego: uni.lodz.pl