Informacje ogólne

Katedra zajmuje się badaniem języków specjalistycznych oraz szeroko pojętą komunikacją międzykulturową w relacjach zawodowych.
Działalność badawcza Katedry koncentruje się wokół legilingwistyki, terminologii, tłumaczeń tekstów specjalistycznych, dyskursu korporacyjnego, relacji w wielokulturowych środowiskach zawodowych oraz problematyki językowej w administracji.
Badaniami są objęte języki z różnych grup językowych, głównie germańskiej, romańskiej i słowiańskiej, przy wiodącym charakterze języka angielskiego.